การเลือกปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในการบังแดดให้บ้าน ควรเลือกต้นไม้ที่มีฝักขนาดใหญ่ แต่ก็ต้องระวังในกรณีที่ฝักหล่นใส่หลังคาบ้าน เพราะอาจทำให้กระเบื้องหลังคาแตกได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบบาง และอาจไม่สะดวกต่อการทำความสะอาด โดยไม้ประเภทนี้ได้แก่ ต้นหางนกยูง ต้นคูณ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นกาฬพฤกษ์ เป็นต้น ไม้ผลัดใบ ซึ่งไม้ประเภทนี้ก็สามารถให้ร่มเงาได้ดี แต่ต้องระวังในช่วงหน้าแล้งที่เราต้องรถน้ำต้นไม้ประเภทนี้อย่างเพียงพอ เพราะถ้าต้นไม้ขาดน้ำก็ทำให้เกิดการผลัดใบ และทำให้ขาดร่มเงาไปได้

ตัวอย่างของต้นไม้ประเภทนี้ได้แก่ ต้นหางนกยูง ต้นคูณ สุดท้ายต้นนนทรี ซึ่งถึงแม้จะเป็นไม้ผลัดใบเช่นกันแต่ช่วงระยะเวลาในการผลัดใบนั้นถือว่าสั้น กว่าต้นหางนกยูงมากมาก ไม้ที่มีใบขนาดเล็ก ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้นั้นจะมีข้อเสียตรงที่หากใบร่วงแล้วจะกวาดยาก และหากปลูกต้นไม้ใต้ชายคาบ้านและมีรางน้ำอยู่ด้วยนั้นอาจทำให้รางน้ำนั้นตันได้

ตัวอย่างไม้ที่มีใบขนาดเล็กได้แก่ ต้นหางนกยูง ต้นนนทรี ต้นมะขาม ต้นจามจุรี เป็นต้น กรณีที่พื้นที่จอดรถนั้นมีบริเวณแคบเราต้องระวังในเรื่องของรากไม้ที่อาจจะ โตไปเบียดฐานรากของโรงจอดรถหรือฐานอาคารอื่นได้ เช่น ต้นหางนกยูงที่มีรากตื้นเป็นพู ต้นจามจุรีที่มีรากขนาดใหญ่

ก่อนจะเลือกปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้านเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะค่ะ เพราะต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ราคาแพงๆ กันทั้งน้านเลย