บ้านปูนปั้นที่เห็นอยู่นี่ถูกออกแบบด้วย Cofounder Marcel โดยได้ไอเดียในการตกแต่งจากความชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมยุค 1900s เลยออกแบบภายในบ้านให้มีรูปปั้นปูนเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะตั้งพื้่น ติดผนัง รวมทั้งรายละเอียดในการเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเพื่อมาตกแ่ต่งนั้น ยังดูเข้ากันกับงานศิลป์เหล่านั้นอีกด้วยคะ ว่าแล้วมาชมภาพแกลอรี่ที่นำมาฝากกันดีกว่าคะ :)

no images were found